Tekijänoikeudet

 

Tekijänoikeuden suojan kohteena tässä verkkokaupassa ovat kaikki kuvat taiteellisista teoksista. 

Suomen tekijänoikeuslaki ei edellytä ©-merkin käyttöä eli on hyvä tiedostaa, että tekijänoikeudellista suojaa nauttii tämän verkkokaupan kaikki kuvat teoksista ja teokset ilman erillistä merkintää.  

Teokset ovat itsenäisiä ja omaperäisen luovan työn tuloksia. Tekijänoikeus suojaa luovan työn tuloksena syntynyttä teosta. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä valmistuneesta teoksesta – luovan työn tuloksesta, sen myymisestä tai sen kuvan käyttämisestä muihin tarkoituksiin.  

Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella tasolla ei ole merkitystä, kuten ei myöskään sillä, millä tekniikalla tai materiaalilla teos on toteutettu. 

Jokaisen taideteoksen kohdalla tekijänoikeuden suojaamisen Teoskynnys ylittyy, jos kukaan toinen ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään vastaavaan työhön. Teoskynnys ylittyy, kun teos on riittävän itsenäinen ja omaperäinen.

Tekijänoikeus ei suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideaa, aihetta, juonta tai rakennetta. Niitä saa käyttää vapaasti, kunhan ilmaisutapaa ei kopioida.

Tekijänoikeus koostuu taloudellisista ja moraalisista oikeuksista. Tekijällä on yksinoikeus päättää, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita ja saatetaanko teos yleisön saataviin. Lisäksi tekijä saa päättää, saako hänen teostaan mm. muunnella, kääntää toiselle kielelle, esittää tai ilmaista toisessa kirjallisuuden tai taiteen lajissa tai toista tekotapaa käyttäen. 

Luvan teoksen käyttöön voi myöntää tämän verkkokaupan ylläpitäjä eli taiteilija itse henkilökohtaisesti. Tavanomaisia teoksen käyttötilanteita, joihin tarvitaan lupa, voi olla mm. kuvien käyttäminen erilaisissa julkaisuissa tai omissa esityksissä. Kannattaa siis olla yhteydessä ja pyytää lupa kuvan käyttöön. Teoskuvien käyttöoikeuksia voi myös ostaa erikseen sovittavien ehtojen mukaisesti.  

Huomaathan, että toisen tekemän teoksen/teoskuvan luvaton käyttö, on tekijänoikeuksien loukkaus. Luvattomasta käytöstä on määritelty velvollisuus kohtuullisen hyvityksen maksamiseen. Jos loukkaus on tahallinen tai tuottamuksellinen, on lisäksi suoritettava korvaus muustakin menetyksestä ja vahingosta. Tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata myös rikosoikeudellinen rangaistus. Tekijänoikeuksia valvovat tekijänoikeusjärjestöt sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK.